Överblivet läkemedel

Vad gör jag med

ÖVERBLIVET LÄKEMEDEL?

Har dina mediciner gått ut eller har du ingen användning för dem längre? Kasta dem inte i soporna utan lämna in dem till oss så kasserar vi dem på rätt sätt. Sortera gärna dina läkemedel så att endast läkemedel kommer i retur i genomskinlig plastpåse. Vänligen notera att plast, pappersförpackningar, termometrar och lösningsmedel sorteras i avsedd behållare hos kommunens returcentraler/återvinningsstationer.

Du kan även hämta läkemedelspåsar hos oss så att du kan samla dina mediciner innan du lämnar in dem.

Läkemedelspåsar

Kom in till oss och hämta en läkemedelspåse som du kan lägga dina överblivna mediciner i.

Hjälp oss att hjälpa miljön

Att spola ner eller kasta läkemedel skadar miljön, lämna in dem till oss istället!